Bevarknudmosen.dk har via advokat Gorrissen Federspiel anmodet Herning Kommune om aktindsigt i sagen vedrørende Erhvervsområde 14.E2 i området omkring Knudmosen.

I første svar til aktindsigten udleverede Herning Kommune omkring 513 sider, hvor kun én side var et nyt dokument i relation til erhvervsområdet, nemlig et kortudsnit over erhvervsområdet. Alle andre dokumenter var enten ikke relevante for sagen, eller var generelle tekstpassager om erhvervsområdet som allerede findes i kommuneplan dokumenterne.

Kommunen oplyste i svaret at der ikke var andre dokumenter vedrørende erhvervsområdet. Samtidig oplyste kommunen at man ikke ønsker at oplyse hvilken konkret virksomhed det er som har henvendt sig, og som førte til at erhvervsområdet blev udpeget.

Der blev derfor indsendt en opfølgende aktindsigtsanmodning hvor Kommunen, med reference til Lov og Offentlig i Forvaltningen, blev anmodet om at oplyse navnet på virksomheden.

Kommunen afslog denne anmodning, hvorfor klage over aktindsigtsbesvarelsen er under behandling ved Ankestyrelsen.

For at sikre transparens omkring sagen kan kopi af dialogen med Herning Kommune hentes her:
Aktindsigtsdialog med Herning Kommune omkring erhvervsområde 14.E2

Dokumenterne udleveret fra Herning Kommune via aktindsigt kan hentes her (136MB):  
Dokumenter om Erhvervsområde 14.E2 udleveret via aktindsigt fra Herning Kommune