Din indsigelse mod nyt erhvervsområde og vej i Knudmosen er vigtig for debatten!

Herning kommuneplanforslaget er i høring indtil 8. april 2021, og høringssvar kan sendes til bek@herning.dk

Nedenfor finder du et forslag til høringssvar hvis du ønsker at bruge argumenter fra Bevarknudmosen.dk. Blot kopier teksten og send til kommunen fra din egen e-mail, husk navn og addrese.

Du kan også læse mere om indsendelsen af høringssvar og vilkår hos Herning Kommune: https://kommuneplan2021.herning.dk/borgerinddragelse/hoeringssvar

Udkast til høringssvar:

Til: bek@herning.dk

Emne: Indsigelse mod erhvervsområde 14.E2 og vejforbindelse projekt nr. 5

Att: Herning Byråd

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Herning Kommuneplanforslag 2021-2032 om udpegning af erhvervsområde 14.E2 og ny vejforbindelse projekt nr. 5 i området omkring Knudmosens natur.

Argumentation for indsigelsen bygger på de problemstillinger som er beskrevet på www.bevarknudmosen.dk og i tilhørende baggrundsanalyse.

Det anmodes at Herning Kommune ikke medtager erhvervsområdet og vejforbindelsen i den endelige kommuneplan.

Med venlig hilsen

<indsæt navn og adresse>