BevarKnudmosen.dk er et initiativ af følgende naboer på Knudmosevej 11, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 39 og 41.

Vi har indsendt nedenstående høringssvar til Herning Kommune hvor der gøres indsigelse mod planerne om erhvervsområde og vejforbindelse i området omkring Knudmosen.

Høringssvar med indsigelse

Forstå sagen – sammenfatning af høringssvar

Baggrundsanalyse – for forberedelse af høringssvar

Jo flere borgere i Herning Kommune som gør indsigelse jo stærkere står sagen når Byrådet senere på året skal færdigbehandle kommuneplanforslaget på basis af de indkomne høringssvar.

Du kan læse mere om muligheden for at indsende høringssvar i afsnittet “Gør Indsigelse”.